Asset Publisher Asset Publisher

Tây Ninh đẩy mạnh triển khai Bkav eOffice trong năm 2013

(16:08:40 | 16-12-2013)

Trong năm 2013, tỉnh Tây Ninh đồng bộ triển khai giải pháp Văn phòng điện tử Bkav eOffice tại nhiều đơn vị hành chính, bao gồm UBND thị xã Tây Ninh, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y tế…

Như vậy, chỉ sau 2 năm, số đơn vị triển khai Bkav eOffice tại Tây Ninh đã tăng lên từ 11 lên 24 đơn vị, chiếm 2/3 tổng số đơn vị, sở, ban, ngành toàn tỉnh. Việc quản lý và luân chuyển giấy tờ giờ đây được thực hiện trên hệ thống điện tử, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Tính riêng 9 tháng đầu năm 2013, hệ thống Bkav eOffice đã giúp giải quyết khối lượng lớn các văn bản đến và đi tại các đơn vị đầu ngành của tỉnh như UBND tỉnh Tây Ninh (9.000 văn bản đến và 4.000 văn bản đi), Sở Thông tin và Truyền thông (6.000 văn bản đến và 4.500 văn bản đi)… Các tính năng tích hợp trong hệ thống như email, hội thoại, trưng cầu ý kiến, nhắc việc, lập lịch làm việc, gửi thông báo… cũng phát huy hiệu quả, tạo ra môi trường quản lý khoa học và hiện đại.


Cán bộ kỹ thuật của Bkav hướng dẫn cán bộ tỉnh Tây Ninh sử dụng Bkav eOffice

Tổng kết tình hình triển khai và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 3 quý đầu năm 2013, ông Vũ Xuân Trường – Phó Giám Đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh cho biết: "Sau khi triển khai eOffice, việc quản lý hành chính đã tinh gọn rất nhiều. Một số văn thư của đơn vị mới tiếp cận còn gặp phải khó khăn nhưng khi đã dùng quen lại rất hào hứng".

Không chỉ là giải pháp phần mềm đối với cơ quan nhà nước, Bkav eOffice cũng giúp vận hành hệ thống quản trị, điều hành tại các ngân hàng, doanh nghiệp với số lượng nhân viên lớn. Hơn 300 doanh nghiệp trong danh sách các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đã ứng dụng thành công Bkav eOffice, có thể kể đến như Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước – SCIC, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng SHB…

Bkav eOffice