Cập nhật số liệu kịp thời tại các Công ty Xăng dầu: Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Long An

(01:44:41 | 02-04-2013)

Đặc điểm của các công ty xăng dầu là có điểm bán hàng phân bố khắp các tỉnh nên việc trao đổi thông tin, cập nhật số liệu chủ yếu là qua điện thoại, fax. Đặc biệt là khi chuẩn bị có sự thay đổi về chính sách giá, Văn phòng Công ty phải cử người đi đến từng cửa hàng để ghi nhận số liệu xăng dầu bán ra, xăng dầu tồn kho. Việc này mất rất nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả không cao, không kịp thời.

Trụ sở công ty Xăng dầu Long An

Từ khi triển khai hệ thống eOffice, các Công ty Xăng dầu Lâm Đồng, Xăng dầu Long An, Xăng dầu Thừa Thiên Huế đã không còn phải thực hiện việc cập nhật số liệu theo cách "thủ công" nữa. Các cửa hàng bán lẻ chỉ việc cập nhật số liệu và chuyển đến Văn phòng Công ty trên hệ thống eOffice một cách đồng bộ, nhanh chóng và kịp thời.