Lời giải cho bài toán tồn đọng văn bản cần xử lý của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

(09:03:04 | 21-03-2013)

Anh Trần Khánh Tùng là Phó phòng Giải pháp - Trung tâm CNTT, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Lilama. Mỗi ngày, anh Tùng phải trình lãnh đạo rất nhiều văn bản, sau đó chờ được phê duyệt. Còn anh Vũ Văn Định là Phó Tổng Giám đốc Lilama – lãnh đạo trực tiếp của anh Tùng, lại thường hay đi công tác. Sau mỗi chuyến đi về, trên bàn làm việc của anh Định luôn có sẵn cả chồng văn bản chờ anh xử lý.

Tổng công ty Lắp máy Lilama

Anh Tùng, anh Định cũng như bao cán bộ khác trong Tổng công ty từng mong mỏi có được một công cụ giúp giải quyết bài toán soạn thảo, trình và duyệt văn bản đi, văn bản đến sao cho hiệu quả, nhanh chóng mà không phải chờ đợi hoặc buộc phải lùi thời hạn giải quyết sau các chuyến công tác.

Từ khi ứng dụng eOffice, "bài toán khó" của Tổng công ty Lắp máy Lilama đã được giải quyết. Anh Tùng phấn khởi tâm sự: "eOffice thực sự giúp tôi quá nhiều, sếp Định đi công tác tận Cà Mau vẫn có thể chỉ đạo chúng tôi xử lý văn bản ngay trên hệ thống Văn phòng điện tử, chúng tôi không còn lo để ý khi nào Sếp đi công tác về để kịp thời mang công văn đến trình ký nữa".