Tình huống khẩn cấp tại Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc

(09:02:42 | 21-03-2013)

Tháng 6 năm 2009, dịch cúm H1N1 hoành hành và có dấu hiệu bùng phát trên toàn thế giới. Tình hình khẩn cấp lúc đó khiến Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc quyết định cần phải ra văn bản thông báo việc phòng chống đại dịch đến tất cả các phòng, ban, các công ty thành viên như Công ty An ninh hàng không Nội bài, Công ty phục vụ mặt đất… và các cảng hàng không trực thuộc như Cát Bi, Nà Sản, Vinh, Đồng Hới…

Khó khăn lớn nhất đối với Ban Thư ký (Chị Hà, anh Thanh) lúc này là làm sao có thể cùng lúc trao đổi thật nhanh với các đầu mối ở tất cả các đơn vị trực thuộc để việc ban hành văn bản được thực hiện hiệu quả và phù hợp nhất. Với tính năng Hội thoại nhóm trên eOffice, Ban Thư ký đã thiết lập một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp và ra được một thông báo chung, áp dụng cho tất cả các đơn vị.

Ngay sau đó, Ban Thư ký chỉ mất một vài phút để gửi thông báo chung cho tất cả các đơn vị trực thuộc bằng chính eOffice và nội dung thông báo được cập nhật đến từng thành viên trong Tổng công ty. Nếu chưa ứng dụng eOffice và phải gửi theo cách thông thường thì mất 1 hoặc 2 ngày công văn mới đến nơi. Thậm chí, nếu dùng Fax cũng phải mất cả buổi mà thông tin chưa chắc sẽ đến được với từng người.