Asset Publisher Asset Publisher

Tin Tức
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh, Tỉnh đã thành công trong việc triển khai ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử Bkav...
Sau khi chính thức triển khai Bkav eOffice tại các đơn vị hành chính của tỉnh Đồng Tháp cuối năm 2013, vừa qua Bkav đã tổ chức tập huấn hỗ trợ, nâng cao kiến thức về việc sử dụng hệ thống văn phòng...
Trong năm 2013, tỉnh Tây Ninh đồng bộ triển khai giải pháp Văn phòng điện tử Bkav eOffice tại nhiều đơn vị hành chính, bao gồm UBND thị xã Tây Ninh, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...
Tháng 6 vừa qua, hợp đồng triển khai sử dụng Bkav eOffice cho hơn 100 cán bộ, nhân viên có làm việc với máy tính tại Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị dầu khí PV Machino đã được chính thức ký kết. ...
Ngày 26/7/2011, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Công ty An ninh mạng Bkav chính thức ký kết thực hiện giai đoạn I dự án "Triển khai giải pháp phần mềm hiện đại hóa quản trị...