PortletSecurity PortletSecurity

SecurityDescriptionPortlet SecurityDescriptionPortlet

Giải pháp tổng thể Hiện đại hoá Quản trị, Điều hành doanh nghiệp - Bkav eOffice giúp lãnh đạo doanh nghiệp hiện thực hoá các mục tiêu quản trị một cách khoa học. Các hoạt động quản trị bao gồm xác định mục tiêu, tổ chức thực hiện và điều hành.

FckPortlet FckPortlet

 

Bkav eOffice TRONG QUẢN TRỊ - ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Đề Quản trị, Điều hành hoạt động của doanh nghiệp, bạn phải thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các thành viên có thể cộng tác với nhau trong các nhóm làm việc một cách hiệu quả, để đạt được mục tiêu đã định. Không những thế, các doanh nghiệp phải hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững bằng các biện pháp Hiện đại hoá các hoạt động Quản trị, Điều hành.
Giải pháp tổng thể Hiện đại hoá Quản trị, Điều hành doanh nghiệp – Bkav eOffice giúp lãnh đạo doanh nghiệp hiện thực hoá các mục tiêu quản trị một cách khoa học. Các hoạt động quản trị bao gồm xác định mục tiêu, tổ chức thực hiện và điều hành.

 

Bkav eOffice TRONG HIỆN ĐẠI HOÁ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG

Trong doanh nghiệp, hoạt động văn phòng có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện đại hoá các hoạt động văn phòng không chỉ góp phần nâng cao năng suất làm việc của nhân viên, tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn tạo ra môi trường làm việc văn minh, hiện đại. Giải pháp Bkav eOffice giúp doanh nghiệp thực hiện hoá các mục tiêu xây dựng một Văn phòng điện tử không giấy tờ:

 

  • Hoạch định các luồng công việc (Workflow) một cách khoa học đến từng phòng ban, từng nhóm làm việc.
  • Tạo dựng, duy trì môi trường làm việc mà qua đó mọi thông tin, hoạt động đều được chia sẻ, phải hồi một cách thuận tiện.
  • Cung cấp hệ thống kết nối liên văn phòng hiện đại, giúp hoạt động văn phòng được thực hiện một cách đồng nhất, cho dù doanh nghiệp có nhiều văn phòng tại nhiều địa điểm khác nhau.
  • Tạo lập môi trường truyền thông nội bộ đa dạng, giúp lãnh đạo có thể chỉ đạo, điều hành công việc cho dù ở bất cứ đâu, tại bất kỳ thời điểm nào.
  • Hiện đại hoá các quy trình quản lý và khai thác tài nguyên, nguồn lực của doành nghiệp.
  • Tạo dựng hệ thống quản lý thông tin điều hành cho từng phòng ban, từng cấp làm việc.