Câu chuyện thành công
Anh Trần Khánh Tùng là Phó phòng Giải pháp - Trung tâm CNTT, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – Lilama. Mỗi ngày, anh Tùng phải trình lãnh đạo rất nhiều văn bản, sau đó chờ được phê duyệt. Còn anh Vũ...
Tháng 6 năm 2009, dịch cúm H1N1 hoành hành và có dấu hiệu bùng phát trên toàn thế giới. Tình hình khẩn cấp lúc đó khiến Văn phòng Tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc quyết định cần phải ra văn...
Lãnh đạo Viễn thông Hà Nội đặc biệt quan tâm đến chất lượng của dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ khách hàng với quan điểm: những phản ánh của khách hàng về các sự cố, vấn đề phát sinh cần phải được xử lý...
Là một doanh nghiệp, chuyên sản xuất, cung cấp các giải pháp công nghệ cao và có tốc độ phát triển nhân sự khá nhanh, Ban Lãnh đạo của SmartHome luôn trăn trở: làm thế nào để các quan điểm, triết...
Đặc điểm của các công ty xăng dầu là có điểm bán hàng phân bố khắp các tỉnh nên việc trao đổi thông tin, cập nhật số liệu chủ yếu là qua điện thoại, fax. Đặc biệt là khi chuẩn bị có sự thay đổi về...